เกลียด

posted on 02 Aug 2014 10:25 by lived in Diary
สิ่งนี้ไม่เหมาะกับฉัน แต่มันก็เกิดขึ้น...